Privacy- en cookiebeleid

Speciaal voor huisdiereigenaren
Made in Germany
Familiebedrijf sinds 1900
10 jaar garantie op accessoires en onderdelen

Online – Privacy Verklaring

De beheerder van deze website is de Robert Thomas Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG, Hellerstraße 6, 57290 Neunkirchen. Verdere informatie over de beheerder vindt u in ons colofon. www.thomas-stofzuigers.be

Het gebruik van onze website is in de regel mogelijk zonder vermelding van persoonsgegevens. Voor het geval op onze webpagina’s persoonsgebonden gegevens verzameld worden (zoals bijvoorbeeld contactformulieren), dan gebeurt dat steeds op vrijwillige basis.

Eventuele verzamelde persoonsgegevens op de website van de Robert Thomas Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG, worden alleen maar voor het aangegeven doel opgeslagen, bewerkt en gebruikt. Robert Thomas Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG, verzekert dat alle verzamelde persoonlijke gegevens volgens de geldende gerechtelijke bepalingen vertrouwelijk behandeld worden. Uw persoonsgegevens worden uitdrukkelijk niet voor commercieel doel gebruikt.

Gebruik van Cookies
Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te houden en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we op onze webpagina’s zogenaamde cookies. Het gaat hierbij om kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. Enkele van de door ons gebruikte cookies worden na het beëindigen van de browser-sessie, dus na het afsluiten van uw browser, weer gewist (zogenaamde sessie-cookies). Andere cookies blijven op uw computer achter en maken het ons mogelijk uw browser bij uw volgende bezoek weer te herkennen (persistente cookies).

U kunt uw browser zo instellen dat u over het maken van cookies geïnformeerd wordt en per stuk over het accepteren daarvan kunt beslissen, of over het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of deze uitsluiten. Als u de cookies niet accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Server-Log-Files

De provider van de websitepagina’s verzamelt en slaat informatie automatisch op op zogenaamde server-log-files die uw browser automatisch aan ons doorgeeft.

Dit zijn:

  • Browsertype en Browser informatie
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de aangesloten eindapparatuur
  • Informatie over het besturingssysteem
  • Tijd van het serververzoek

Deze gegevens alleen zijn niet toe te rekenen tot bepaalde personen. Een samenvoeging van deze gegevens met gegevens uit andere bronnen, waardoor identificatie van u als  persoon van onze kant niet mogelijk is, mag niet uitgevoerd worden.

We behouden ons echter het recht voor om later gegevens te controleren als er bij ons concrete aanwijzingen bekend zijn omtrent een wederrechtelijk gebruik van de website.

Gekoppelde programma‘s

YouTube
Op onze webpagina’s vindt u zogenaamde plug-ins van de door Google aangestuurde website YouTube. Beheerder van deze site is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Door het aanklikken en het bezoeken van YouTube-Videos (geïntegreerd in onze website), worden automatisch gegevens verstrekt aan YouTube.

Voor het geval u verdere informatie nodig heeft over het omgaan van gebruiksgegevens door Google en de daaraan verbonden onderneming, dan vindt u deze door middel van de volgende link: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Social Media
Voor reclame- en marketingdoeleinden vindt u op onze webpagina’s links naar sociale netwerken zoals bijvoorbeeld Facebook. We wijzen u er nadrukkelijk op dat u door het aanklikken van plug-ins naar de website van de beheerder overschakelt en dat daar hun bepalingen voor de gegevensbescherming gelden. Daarbij vindt een overdracht van gegevens plaats in drie landen (zoals bijvoorbeeld USA). Verdere informatie daarover vindt u via de link naar de gegevensbeschermings-verklaringen van elke aanbieder.

Facebook
https://de-de.facebook.com/policy.php

Instagram
https://de-de.facebook.com/help/instagram/155833707900388/

Contactformulier

We gebruiken de door u doorgestuurde gegevens uitsluitend voor het aangegeven doel, in dit geval primair om met u contact te kunnen opnemen. Deze gegevens worden bij ons opgeslagen en tijdig verwijderd of geblokkeerd indien er verder geen noodzaak bestaat om ze op te slaan. Door het gebruik van het contactformulier gaar u ermee akkoord dat we uw gegevens langdurig mogen opslaan. Met het gebruik van het contactformulier gaat u ermee akkoord dat we uw gegevens op langere termijn mogen opslaan indien er daartoe een aanwijsbare reden bestaat. Dat zou bijvoorbeeld het uitvoeren van service-werkzaamheden voor u kunnen zijn. Een overdracht van gegevens aan derden gebeurt niet tenzij dit voor de uitvoering van de opdracht absoluut noodzakelijk is. Een overdracht van gegevens aan derde landen gebeurt niet.

De toestemming is vrijwillig en kan altijd in de toekomst schriftelijk herroepen worden. 

Recht op informatie, verwijderen of  blokkeren

Volgens Art.15 DSGVO heeft u altijd het recht om te informeren of we uw persoonsgegevens gebruiken. Als dit het geval is, heeft u recht op het opvragen van informatie volgens Art.15 Par.1 punt a) tot h) en Art.15 Par.2 DSGVO.

Voor informatie daarover kunt u zich richten tot het in de colofon aangegeven adres of tot het volgende e-mailadres datenschutz@robert-thomas.de. Volgens Art.16 DSGVO heeft u het recht om aantoonbaar onjuiste gegevens over u als  persoon, recht te laten zetten. Even als u volgens Art.17 Par. 1 en Par. 2 DSGVO het recht wordt toegestaan om uw gegevens te vergeten en daarmee ook het wissen ervan, tenzij er volgens Art.17 Par.3 DSGVO redenen daar tegen zijn.

Tegenstrijdige Reclame-Emails

Het verzenden van reclame aan de in de colofon aangegeven adressen wordt hierbij afgewezen tenzij dit uitdrukkelijk gevraagd werd. Deze contactgegevens dienen de informatieplicht voor websitebeheerders volgens deTMG. Bij ongevraagde toezending van reclame, zoals bijvoorbeeld spam-mails behouden we het recht voor om juridische stappen te ondernemen

Gebruik van Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een web-analyse dienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”, tekstgegevens, die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse mogelijk maakt van de website die door u gebruikt wordt. De door de cookie gecreëerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt overgedragen aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om hun gebruik van de website te onderzoeken, om rapporten samen te stellen over de websiteactiviteiten voor de website-exploitanten en om verdere diensten uit te voeren die verbonden zijn met het website- en internetgebruik. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden overdragen indien dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google gebruiken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verband brengen. U kunt de installatie van cookies verhinderen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; we wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de verwerking van de gegevens over u door Google op de hiervoor beschreven manier en doeleinden.

Contact opnemen / Verantwoordelijke instantie

Als u vragen heeft over gegevensbescherming, dan kunt onze verantwoordelijke voor de gegevensbescherming bereiken via het volgende emailadres: datenschutz@robert-thomas.de. De verantwoordelijke instantie is de onderneming Robert Thomas Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG. Overige informatie over de onderneming en contactmogelijkheden vindt u in ons colofon.